GO u Hrvatskoj

U Hrvatsku su krajem Prvog svjetskog rata mornari austro-ugarske mornarice donijeli go u Pulu, koja je 1918. godine imala go klub s 200 članova. Nakon toga je igra prenesena u Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Značajan uspon goa u Europi događa se 1963. godine kada su na ekipni turnir u Tokio pozvane reprezentacije Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Nizozemske i Jugoslavije. Počevši od 1957. godine u Europi se redovito održavaju Europski go kongresi koji uključuju Europsko prvenstvo. Zoran Mutabžija bio je prvak Europe dva puta: 1967. u njemačkom Staufenu, i ponovo 1971. godine u Bristolu. U Hrvatskoj su organizirana tri Europska go kongresa: 1974. u Zagrebu, 1982. na Malom Lošinju, te 2002. godine ponovo u Zagrebu. Igrači iz Hrvatske redovito su nastupali na Svjetskim amaterskim prvenstvima u pojedinačnoj i parskoj konkurenciji, te na svim značajnim europskim turnirima, uključujući i europska prvenstva za djecu i mlade.